Gedichte

DeinGedicht.de

Weihnachtsgedichte

Sünnerklaas
Geschrieben von Johann Beyer

eingereicht von Thomas Heddinga aus Lübeck

Nu kiek ins, wo is de Häven so root!
Dat sünd de Engels, de backt dat Broot,
se backt den Wiehnachtsmann sien Stuten,
för all de lüttjen Leckersnuten.

Nu gau de Teller ünner't Bett,
un leggt jo henun weest recht nett!
De Sunnerklaas steiht vör de Döör,
de Wiehnachtsmann, de schieckt em her.

Wat de Engels backt hefft, dat schüllt ji probeern,
un schmeckt et jo good, so höört he dat geern.
Un de Wiehnachtsmann lacht: "Nu backt man mehr!"
Och, wenn't doch man eerst Wiehnachten weer!