Gedichte

DeinGedicht.de

Lustige Gedichte

Tante Ema und der Storch
geschrieben von Werner Roller

D’Dande Ema kommd uff B’suàch
ond brengt em Mariele à Buàch.
Zom Sitzà brauch`d Dande hald à Kissá,
des duàt’s Mariele schau wissà.

Was se et woiß, des duàt se fràgà,
Dande Ema, kaasch’d du mir sagà,
worom du koine Kend’r hosch’d,
wenn du mi doch so arg mògsch’d?

Woisch’d Mariele, i wonh en dr Schdatt,
wo’s àn Haufà Heiser hòt
ond ois, des isch’d gwiß et  vr’logà,
bei mir isch dr Schdorch emm’r vorbeigflogà.

Oh Dande, wenn du nò an dr Schdorch glaubsch’d, schee,
a’br mi, mi wond’rd nò gar nex meh.